Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SZCZEPANEK Stanisław

Szczepanek Stanisław Janusz, - członek Stronnictwa Demokratycznego.        
Urodzony 23 kwietnia 1901 w Tarnawie Dolnej. Syn Stanisława i Katarzyny z d. Nosal. Do szkoły powszechnej chodził w Rajczy i Makowie Podhalańskim. Ukończył dwie klasy gimnazjum św. Jacka w Krakowie. W 1918 r. zgłosił się na ochotnika do Wojska Polskiego. Brał udział w powstaniu śląskim. Na przełomie lat 1919/20 jako małoletni został zdemobilizowany. Podjął pracę robotnika w kopalni nafty w Rypnej, woj. Stanisławów. W 1921 r. powołano go do służby wojskowej w 4. pułku strzelców podhalańskich w Cieszynie. Po dziesięciu miesiącach przeniesiono go do rezerwy. Pracował w kopalni nafty w Bitce. W sierpniu 1923 r. poważnie zachorował i został zwolniony z pracy. Wrócił do rodziny. Wstąpił do służby w Policji Państwowej. Służył w Wadowicach i Kleczy Górnej. W 1930 r. odbył trzymiesięczny kurs w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Wkrótce przeniesiono go do brygady politycznej Wydziału Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Zajmował się sprawami Stronnictwa Narodowego. We wrześniu 1939 r. został ewakuowany do Brodów. Powrócił do Krakowa w tym samym miesiącu. Do grudnia 1939 r. pozostawał bez pracy. 15 grudnia 1939 r. został wezwany do gestapo, skąd skierowano go do służby w policji. Był oskarżycielem publicznym w sprawach kryminalnych przed Sądem Grodzkim w Krakowie-Podgórzu. Latem 1940 r. został zaprzysiężony w konspiracyjnym Stronnictwie Demokratycznym. W styczniu 1945 r. starał się o przyjęcie do służby w Milicji Obywatelskiej, ale jego podanie odrzucono. Wyjechał do Katowic. Prowadził tam kiosk z papierosami. W październiku 1947 r. powrócił do Krakowa. Podjął pracę w Komitecie Miejskim Stronnictwa Demokratycznego. Jesienią 1948 r. przeniósł się na stanowisko kierownika biura cechów budowlanych w Okręgowym Związku Cechów w Krakowie.        
Odznaczony Krzyżem Walecznych, Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami, Medalem Zwycięstwa, Krzyżem Grunwaldu III klasy, Odznaką Grunwaldzką.        
Był żonaty, miał troje dzieci.        
IPN Kr 010/9313 Teczka kontrolna agenturalnego rozpracowania Czapkiewicz Stanisław;