Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SZUMIEC Jan

Szumiec Jan Granik (1916 1944)        
Urodzony w 1916 r. w Krakowie1. Mieszkał przy ul. Siemiradzkiego2. Od 1926 r. należał do Czerwonego Harcerstwa3. Był członkiem Rady Hufca Czerwonego Harcerstwa4. W 1934 r. wstąpił do Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej5. W marcu 1936 r. był jednym z kierujących strajkiem bezrobotnych w Krakowie6. Był członkiem Komitetu Pomocy dla Walczącej Hiszpanii7. Został uznany za niezdolnego do służby wojskowej8. Pracował w Hurtowni Aptecznej9. Organizował w Krakowie Związek Walki Wyzwoleńczej10. Został członkiem Komitetu Okręgowego i Komitetu Dzielnicowego Polskiej Partii Robotniczej Podgórze 11. W marcu 1942 r. brał udział w kolejówce pod Swoszowicami12. W maju 1942 r. brał udział w spalenia parku samochodowego na boisku Klubu Sportowego Makabi 13. W czerwcu 1942 r. dostarczył Stefanowi Dziwlikowi skrzynkę pistoletów14. W sierpniu 1942 r. jego grupa ukradła z transportu kolejowego pięć pistoletów maszynowych15. Od jesieni 1942 r. był członkiem Komitetu Okręgowego Polskiej Partii Robotniczej16. We wrześniu 1942 r. brał udział w kolejówce pod Swoszowicami17. Przywiózł do Krakowa radiostację z Ostrowca Świętokrzyskiego18. 18 grudnia 1942 r. brał udział w Konferencji Obwodowej Polskiej Partii Robotniczej19. 26 grudnia 1942 r. uczestniczył w zebraniu Komitetu Miejskiego Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie20. Wg Jerzego Rydłowskiego 27 stycznia 1943 r. brał udział w akcji na krakowski Arbeitsamt21. Jego grupa 25 lutego 1943 r. wykoleiła transport w rejonie Podłęża22. W lutym 1943 r. podłożył na krakowskim dworcu kolejowym dwie bomby, od ich eksplozji zginęło dwóch Niemców23. Uczestniczył w wykolejenia transportu w rejonie Kasiny Wielkiej24. Brał udział w kolejówce w rejonie Stanisławic25. Uczestniczył akcji na zbiorniki ropy w Krydzach26. Jesienią 1943 r.27 mianowano go czwartym z kolei Komendantem 10. Okręgu Gwardii Ludowej Polskiej Partii Robotniczej28. 1 grudnia 1943 r. był świadkiem aresztowania na ulicy Anastazego Kowalczyka Nastek 29. Został aresztowany 6 stycznia 1944 r30. Był torturowany w czasie śledztwa31. Na czas rewizji przywieziono go do domu32.        
Jego nazwisko znalazło się na liście zakładników z 6 kwietnia 1944 r33.        
Jankowski Stanisław Maria, Czarny nadaje o trzeciej, Warszawa 1979, s. 104; Polska Partia Robotnicza. Kronika, Warszawa 1962, s. 75; Rydłowski Jerzy, Żołnierze lat wojny i okupacji, Warszawa 1971, s. 513; Z kroniki czynu zbrojnego Gwardii Ludowej, Wojskowy Przegląd Historyczny 1976 nr 4 s. 277; Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 12, 34, 41, 44, 54, 65, 90, 206, 223, 226, 230, 232;


1 Rydłowski Jerzy, Żołnierze lat wojny i okupacji, Warszawa 1971, s. 513;

2 Rydłowski Jerzy, Żołnierze lat wojny i okupacji, Warszawa 1971, s. 513;

3 Rydłowski Jerzy, Żołnierze lat wojny i okupacji, Warszawa 1971, s. 513;

4 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 34;

5 Rydłowski Jerzy, Żołnierze lat wojny i okupacji, Warszawa 1971, s. 513;

6 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 12;

7 Rydłowski Jerzy, Żołnierze lat wojny i okupacji, Warszawa 1971, s. 513;

8 Rydłowski Jerzy, Żołnierze lat wojny i okupacji, Warszawa 1971, s. 513;

9 Jankowski Stanisław Maria, Czarny nadaje o trzeciej, Warszawa 1979, s. 104;

10 Rydłowski Jerzy, Żołnierze lat wojny i okupacji, Warszawa 1971, s. 513;

11 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 34;

12 Rydłowski Jerzy, Żołnierze lat wojny i okupacji, Warszawa 1971, s. 513;

13 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 90;

14 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 226;

15 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 41

16 Rydłowski Jerzy, Żołnierze lat wojny i okupacji, Warszawa 1971, s. 513;

17 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 44

18 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 206;

19 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 54;

20 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 65;

21 Rydłowski Jerzy, Żołnierze lat wojny i okupacji, Warszawa 1971, s. 513;

22 Z kroniki czynu zbrojnego Gwardii Ludowej, Wojskowy Przegląd Historyczny 1976 nr 4 s. 277;

23 Polska Partia Robotnicza. Kronika, Warszawa 1962, s. 75;

24 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 93;

25 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 93;

26 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 232;

27 Rydłowski Jerzy, Żołnierze lat wojny i okupacji, Warszawa 1971, s. 513;

28 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 34;

29 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 223;

30 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 230;

31 Rydłowski Jerzy, Żołnierze lat wojny i okupacji, Warszawa 1971, s. 513;

32 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 230;

33 Zając Józef, Toczyły się boje,  Warszawa 1965, s. 230;