Z Małopolska w II Wojnie Światowej

TOPÓR Rudolf.

Miał brata Mariana (żołnierza Armii Krajowej „Opal”). Pomógł bratu Marianowi w nawiązaniu kontaktu z miechowską konspiracją (wg innego źródła z konspiracją w Chabówce, a w miechowskie wyjechał później). W obawie przed wsypą po aresztowaniu Józefa Polaka „Bystry” razem z bratem Marianem opuścił Czaple. Po wojnie był wielokrotnie przesłuchiwany przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Zarzucano mu współpracę z Augustem Dymonem „August II”.

Był żonaty z Popiel, córką Ludwika.

Topór Marian, Taki los wypadł nam (cz. III), „Okruchy wspomnień z lat walki i martyrologii AK ŚZŻAK” 1999 nr 29, s. 113; 114;