Z Małopolska w II Wojnie Światowej

WAGA Julian

WAGA Julian.        
Był dyrektorem szkoły1. Od października 1939 r. należał do konspiracyjnego Towarzystwo Nauczycieli Szkół Wyższych2. Został wydelegowany do Komitetu Porozumiewawczego przy Tajnej Organizacji Nauczycielskiej3. Jesienią 1939 r. wszedł w skład powstałej w Krakowie konspiracyjnej Komisji Szkolnej4. 6 listopada 1939 r. objął przewodnictwo Tymczasowej Komisji Szkolnej po aresztowanym Tadeuszu Lehr-Spławińskim.        
Gawęda Stanisław, Z dziejów tajnego nauczania, Kierunki 1958 nr 48 s. 9; Waga Julian, Szkolnictwo miasta Krakowa w latach okupacji niemieckiej 1939 1945, Rocznik Krakowski 1948, s. 72;


1 Gawęda Stanisław, Z dziejów tajnego nauczania, Kierunki 1958 nr 48 s. 9;

2 Waga Julian, Szkolnictwo miasta Krakowa w latach okupacji niemieckiej 1939 1945, Rocznik Krakowski 1948, s. 72;

3 Waga Julian, Szkolnictwo miasta Krakowa w latach okupacji niemieckiej 1939 1945, Rocznik Krakowski 1948, s. 72;

4 Gawęda Stanisław, Z dziejów tajnego nauczania, Kierunki 1958 nr 48 s. 9;