Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ZECH Hans Walter

ZECH Hans Walter.        
Miał stopień SS-Gruppenführera1. Od 26 października 1939 r. był pierwszym z kolei dowódcą SS i policji Dystryktu Kraków2. Doniósł gubernatorowi Dystryktu Kraków o przygotowywanej na 11 listopada 1939 r. demonstracji młodych dziewcząt3.        
Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 30; Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy, Nie oszczędzać Polski, Warszawa 1962, s. 126; Dąbrowa-Kostka Stanisław, Instalacja i początki funkcjonowania hitlerowskiego policyjnego aparatu terroru, [w:] Wrzesień 1939 roku i początki okupacji na ziemiach polskich, Warszawa 1979, s. 75;


1 Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy, Nie oszczędzać Polski, Warszawa 1962, s. 126;

2 Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 30;

3 Cyprian Tadeusz, Sawicki Jerzy, Nie oszczędzać Polski, Warszawa 1962, s. 126;