Z Małopolska w II Wojnie Światowej

6 marca 1940 r.

W Krakowie utworzono Urząd Zasiewów Generalnego Gubernatorstwa.

Zakończył się trwający od 28 lutego 1940 r. spis ludności Generalnego Gubernatorstwa „przynależnej do narodu niemieckiego”.

Z KL Sachsenhausen zwolniono aresztowanego 6 listopada 1939 r. w czasie "Sonderaktion Krakau" Zdzisława Jachimeckiego i Franciszka Leję. Przed zwolnieniem spędzili godzinę w ciemnicach obozowych, a Jachimeckiego straszono egzekucją.