Z Małopolska w II Wojnie Światowej

30 sierpnia 1940 r.

Z Krakowa i Tarnowa przywieziono do KL Auschwitz 438 więźniów. W obozie oznaczono ich numerami od 3289 do 3698, od 3701 do 3727 i numerem 3730.

Z KL Dachau zwolniono Andrzeja Bolewskiego (aresztowanego 6 listopada 1939 r. w czasie „Sonderaktion Krakau”. Wg innych źródeł nastąpiło to 26 września 1940 r.) i Anatola Listowskiego (wg. innych źródeł nastapiło to 14 września 1940 r.) oraz Arkadiusz Henryka Piekarę (aresztowanego 6 listopada 1939 r. w czasie Sonderaktion Krakau. Wg innego źródła miało to miejsce dzień wcześniej).