Z Małopolska w II Wojnie Światowej

11 stycznia 1941 r.

Rozpoczęła się trzydniowa akcja aresztowań wśród inteligencji krakowskiej należącej do organizacji konspiracyjnych. Aresztowano wówczas 90 osób w tym Mikołaja Kwaśniewskiego (byłego wojewodę), i Piotra FELIKSA (członka Zarządu Głównego Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych).

Z KL Dachau zwolniono Jana Moszewa (aresztowanego 6 listopada 1939 r. w czasie "Sonderaktion Krakau", (wg S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020] nastąpiło to już 9 stycznia 1941 r.)

W Krakowie zmarł Jan Józef Kozak, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, były więzień KL Sachsenhausen. Jest to informacja błędna wg S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020]; W rzeczywistości zmarł 11 lutego 1941 r. ; Lista strat kultury polskiej, Warszawa 1947, s. 125 podaje błędną datę 31 marca 1941 r.