Z Małopolska w II Wojnie Światowej

10 października 1939 r.

Dowództwo Okręgu Kraków z generałem Wilhelmem Listem na czele opuściło Kraków i Polskę przenosząc się na Zachód. Na jego miejsce doraźnie zorganizowano nowe dowództwo generała artylerii Wilhelma Ulexa, dotychczasowego dowódcy 10. Korpusu Piechoty.

Główny kwatermistrz Dowództwa Okręgu Kraków pułkownik Zellner odszedł ze stanowiska. Zajmował je od 3 października 1939 r.

Szef sztabu Dowództwa Okręgu Kraków generał major Friedrich August Eberhard von Mackensen przekazał swoje obowiązki pułkownikowi Körnerowi.

Szef zarządu cywilnego dr Hans Frank wydał zarządzenie zakazujące pod karą śmierci słuchania obcych stacji radiowych.

Wprowadzono odrębne, oznaczone żółtym pasem, karty meldunkowe dla ludność żydowskiej w Krakowie.

Julian Filipowicz "Róg" został mianowany komendantem Okręgu Krakowskiego Służby Zwycięstwu Polski (wg. Grzegorza Ostasza nastąpiło to w czasie pobytu generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego w Krakowie pomiędzy 16 i 18 października 1939 r.

Do Krakowa powrócił zbiegły z niemieckiej niewoli działacz socjalistyczny Józef Cyrankiewicz.