Z Małopolska w II Wojnie Światowej

16 października 1939 r.

Generał Michał Karaszewicz-Tokarzewski spotkał się z Kazimierzem Kierzkowskim i Ludwikiem Muzyczką, którzy podporządkowali Organizację Orła Białego Służbie Zwycięstwu Polski.

wg. Grzegorza Ostasza Julian Filipowicz "Róg" został mianowany komendantem Okręgu Krakowskiego Służby Zwycięstwu Polski ( nastąpiło to w czasie pobytu generała Michała Karaszewicza-Tokarzewskiego w Krakowie pomiędzy 16 i 18 października 1939 r.; wg. innych źródeł mianowano go 10 października 1939 r.)

Rada Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego powierzyła część wykładów prawa rzymskiego Franciszkowi Bossowskiemu, jako profesorowi „wspomagającemu”.