Z Małopolska w II Wojnie Światowej

1 stycznia 1941 r.

Stan zatrudnienia Zarządu Miejskiego w Krakowie i podległych mu przedsiębiorstw miejskich wynosił 1091 urzędników i 2556 robotników.

Zlikwidowano w Krakowie 19 przystanków tramwajowych.

W Urzędzie Pracy w Myślenicach podjął pracę Władysław Józef Stabrawa "Sęp".