Z Małopolska w II Wojnie Światowej

31 grudnia 1943 r.

Rozwiązano istniejący od 29 października 1940 r. urząd kuratora do likwidacji agend byłych szkół wyższych w Generalnym Gubernatorstwie. Na jego miejsce w Wydziale Nauki, Wychowania i Oświaty Ludowej rządu Generalnego Gubernatorstwa utworzono referat dla spraw szkół wyższych. Jego kierownikiem został Teofil Columbus. Budynki Uniwersytetu Jagiellońskiego przekazano pod zarząd Verwaltung der Staatsgrundstücke.

Zostali rozstrzelani Tadeusz Barycz "Bela" i Jerzy Kraus "Przemko", harcerze z podgórskiego plutonu „Alicja” kompanii „Maciek” Grup Szturmowych Szarych Szeregów.