Z Małopolska w II Wojnie Światowej

KRAUS Jerzy.

Należał do podgórskiego plutonu „Alicja” kompanii „Maciek” Grup Szturmowych Szarych Szeregów. Używał pseudonimu „Przemko”. Uczestniczył w akcji spuszczania benzyny ze zbiorników znajdujących się w rejonie jego domu przy ul. Zabłocie. Zagrożony aresztowaniem wyjechał z Krakowa. Został aresztowany w sierpniu 1943 r. (wg. innych źródeł 11 grudnia 1943 r.). Osadzono go w więzieniu Montelupich. Według informacji Janiny Potoczek „Telimena”, z którą był konfrontowany, załamał się w śledztwie. 17 grudnia 1943 r. został skazany przez Sondergericht na karę śmierci. 18 grudnia 1943 r, jego nazwisko umieszczono na opublikowanej liście zakładników.

Został stracony 31 grudnia 1943 r.

Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 128; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 258; Nuszkiewicz Ryszard, Uparci, Warszawa 1983, s. 167, 182; Skrobecki Czesław, Podgórski pluton dywersyjny „Alicja” Szarych Szeregów w Krakowie, Kraków 1983, s. 21, 23, 25, 26, 31; Szare Szeregi. Harcerze 1939-1945, Tom III, Warszawa 1988, s. 96;