Z Małopolska w II Wojnie Światowej

7 grudnia 1944 r.

W Żerosławicach, pow. Limanowa gestapo zamordowało 33 osoby przywiezione z krakowskiego więzienia Montelupich. Ofiary zamknięto w spichlerzu i stodole po czym zabudowania podpalono. Trzydziesta czwarta osoba zbiegła z miejsca mordu.

Stanisław Długosz "Zamek" przeprowadził swój oddział Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość do Zawoi Podpolic.

Sąd (wojskowy?) pod przewodnictwem Zygmunta Bieszczanina skazał księdza Michała Pilipca „Ski” na śmierć.