Z Małopolska w II Wojnie Światowej

17 maja 1944 r.

Fałszywy oddział partyzancki Jakoba Libbersa został oficjalnie rozwiązany po wspólnym ataku z oddziałem policji na oddział Armii Ludowej Jana Trzaski „Gutek” w Dziadówkach Otolskich