Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LIBBERS Jakob.

Dowodził lotnym oddziałem żandarmerii w miechowskiem utworzonym specjalnie w lipcu 1942 r. do zwalczania partyzantki i zakamuflowanym jako oddział partyzancki. Podlegał władzom bezpieczeństwa starostwa w Miechowie. 26 marca 1944 r. w Barbarce koło Skały jego oddział skonfiskował 2 płaszcze i kurtki, kury oraz zegarek. Wystawił wówczas pokwitowanie jako Partia „Lenin”. 28 marca 1944 r. przebywał z oddziałem w majątku Gołyszyn. Groził wówczas telefonicznie komendantowi żandarmerii w Skale Robertowi Eiglerowi wysadzeniem w powietrze jego posterunku. 29 marca 1944 r w Wysocicach zabrał podwody i odjechał na północ. 5 kwietnia 1944 r. jego oddział przebywał w Czaplach Małych. Pertraktował wówczas z Augustem Dymonem „Augustem II” w sprawie połączenia oddziałów. W czasie towarzyszącej temu libacji doszło do strzelaniny, w której zginęło 4 partyzantów. Nocą 15 na 16 maja 1944 r. jego oddział w Rzeplinie w gminie Minoga poszukiwał zabójców Augusta Dymona „August II”. W Żarnowicy jego oddział ukrył broń w zabudowaniach chłopa nieprzychylnie wyrażającego się o Niemcach co doprowadziło do aresztowanie całej rodziny. Nocą 17 na 18 maja 1944 r. oficjalnie rozwiązał oddział po wspólnym ataku z oddziałem policji oddziału Armii Ludowej Jana Trzaski „Gutek” w Dziadówkach Otolskich.

Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 193, 194, 196;