Z Małopolska w II Wojnie Światowej

18 maja 1944 r.

Heinrich Himmler rozpoczął dwudniową wizytę w Krakowie. Omawiał z Hansem Frankiem na Wawelu sytuację bezpieczeństwa, zwalczanie ruchu partyzanckiego, produkcję przemysłu wojennego i zasady „nowej polityki” wobec Polaków.

Polski Komitet Opiekuńczy wysłał do Piotrkowa Trybunalskiego 30 dzieci i 24 przesiedleńców.

W Krakowie rozstrzelano 10 zakładników z listy opublikowanej 15 maja 1944 r.

W potyczce pod Dziadówkami Otolskimi Niemcy rozbili oddział Armii Ludowej dowodzony przez Jana Trzaskę "Gutek". W walce brał udział m.in. fałszywy oddział partyzancki Jakoba Libbersa.