Z Małopolska w II Wojnie Światowej

22 maja 1944 r.

Polski Komitet Opiekuńczy wysłał 52 dzieci do rodzin zastępczych w Skawinie, a 19 przesiedleńców do Kunowa.

Ukazało się rozporządzenie władz okupacyjnych w sprawie zaopatrzenia ludności Krakowa w wodę w razie „publicznej potrzeby” poprzez sieć 5581 publicznych i prywatnych studzien.

W domu Fryderyka Marcińskiego "Balacha" w Szarbii ukrywał się chwilowo po skoku do okupowanego kraju generał Lepold Okulicki "Niedźwiadek.

Patrol z oddziału Armii Krajowej pod dowództwem Wojciecha Majewskiego „Jaksa” zlikwidował w Słaboszowie komunistycznego prowokatora w szeregach Batalionów Chłopskich Stanisława Gołębia (wg innego źródła miało to miejsce 22 kwietnia 1943 r.).