Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MARCIŃSKI Fryderyk.

Mieszkał w Szarbii. Był żołnierzem Inspektoratu Miechów Armii Krajowej. Używał pseudonimu „Balacha”. 22 maja 1944 r. w jego domu chwilowo ukrywał się po skoku do okupowanego kraju generał Leopold Okulicki „Niedźwiadek”. W czasie „Burzy” był żołnierzem 2. plutonu „Kłos” 1. kompanii „Warszawa” Samodzielnego Batalionu Szturmowego „Suszarnia” 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Piwowarski Stanisław, O samodzielnym partyzanckim batalionie „Suszarnia” 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, „Informator ŚZŻAK Inspektoratu <Maria>” 1993 nr 15, s. 15, 19; Zrzut generała Leopolda Okulickiego, „Informator ŚZŻAK Inspektorat <Maria>” nr 14, s. 9;