Z Małopolska w II Wojnie Światowej

27 maja 1944 r.

W Krakowie oddano do użytku centralę telefoniczną na 10 000 numerów.

W krakowskich Sukiennicach otwarto wystawę „Bicz życia” o chorobach wenerycznych. Wg oficjalnych danych zwiedziło ją 100 tys. osób. Została zamknięta 25 czerwca 1944 r.

Weszło w życie zarządzenie władz okupacyjnych określające godzinę policyjną w Krakowie na 19,00 do 6,00 rano.

Z „zabezpieczonych zabytków” wydano 17 sztuk zabytkowej broni (3 z Wawelu i 1 z Łazienek) w celu dekoracji mieszkania generała porucznika Ungera.

Przy ul. Botanicznej w Krakowie rozstrzelano 40 zakładników z więzienia Montelupich. Wśród nich byli: aresztowany 4 maja 1944 r. Eugeniusz Kolanko i Wincenty Henisz ciężko ranny w ulicznej strzelaninie 15 maja 1944 r. Egzekucje nadzorowali Heinrich Hamann i SS-Scharführer Max Kwast

W KL Plaszow rozstrzelano 90 osób.