Z Małopolska w II Wojnie Światowej

31 maja 1944 r.

Gubernator Generalny Hans Frank wypowiedział się za uchyleniem rozporządzenia z 2 października 1943 r. „O zwalczaniu zamachów na niemieckie dzieło odbudowy w Generalnym Gubernatorstwie”.