Z Małopolska w II Wojnie Światowej

ANKERSTEIN Feliks Józef.

Urodzony 15 listopada 1897 r. Na stopień majora w korpusie oficerów piechoty został awansowany ze starszeństwem z 19 marca 1938 r. Wiosną 1939 r. służył na stanowisku kierownika zastępcy szefa Ekspozytury nr 2 Oddziale II Sztabu Głównego w Warszawie i zarazem kierownika referatu A „Zachód” tej Ekspozytury. Po zakończeniu kampanii wrześniowej 1939 r. przedostał się do Budapesztu. 7 listopada 1939 r. przyjechał z Budapesztu do Krakowa z wiadomościami ogólnymi i wytycznymi dla dywersji i akcji sabotażowej w przemyśle w okupowanym kraju. Używał pseudonimu „Olgierd”. Prowadził rozmowy z Ludwikiem Muzyczką, przedstawicielem Organizacji Orła Białego. W początkach grudnia 1939 r. odszedł z powrotem przez Węgry i Włochy do Paryża z zebranymi materiałami o konspiracji w Generalnym Gubernatorstwie.       
Odznaczony Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Krzyżem Niepodległości z Mieczami, czterokrotnie Krzyżem Walecznych, Złotym Krzyżem Zasługi.       
Dąbrowa-Kostka Stanisław, Dywersja pozafrontowa, „Kierunki” 1970 nr 32 s. 10; Małopolski Słownik Biograficzny Uczestników Działań Niepodległościowych 1939-1956 t. 2, Kraków 1997, s. 95; Ostasz Grzegorz, Podziemna armia. Podokręg AK Rzeszów, Rzeszów 2010, s. 99; Rybka Ryszard, Stepan Kamil, Rocznik oficerski 1939, Kraków 2006, s. 30; Walter-Janke Zygmunt, Służba Zwycięstwu Polski-Związek Walki Zbrojnej-Armia Krajowa na Zachodnim Pogórzu, „Najnowsze Dzieje Polski” 1968 nr 12 s. 88;