Z Małopolska w II Wojnie Światowej

7 listopada 1939 r.

Odbył się uroczysty wjazd czarnym mercedesem na Wawel Gubernatora Generalnego Hansa Franka.

Gubernator Generalny Hans Frank był wizytowany na Wawelu przez działaczy Goralenvolku.

 SS-Gruppenführer Hans Zech, dowódca SS i policji dystryktu krakowskiego, zagroził wysyłką do obozu pracy wszystkich mężczyzn pomiędzy 18 i 60 rokiem życia mieszkającym w domach, z których zerwano by obwieszczenia władz okupacyjnych.

W koszarach 20. pułku piechoty przy ulicy Mazowieckiej w Krakowie osadzono aresztowanych w czasie "Sonderaktion Krakau": Józefa Archutowskiego, Tadeusza Banachiewicza, Henryka Batowskiego, Stefana Bednarskiego, Henryka Bernarda, Adama Bieleckiego, Zygmunta Bielskiego-Sariusza, Tadeusza Bilińskiego, Aleksandra Ludwika Birkenmajera, Andrzeja Bolewskiego, Arnolda Bollanda, Janusza Marię Borkowskiego, Franciszka Bossowskiego, Mieczysława Brożka, Eugeniusza Brzezickiego, Witolda Budryka, Kazimierza Bulasa, Antoniego Bystrzonowskiego, Edwarda Chodzickiego, Edmunda Chromińskiego, Ignacego Chrzanowskiego, Stanisława Witalisa Ciechanowskiego, Stefana Czarnockiego, Iwana Czopiwskiego-Feszczenko, Mikołaja Czyżewskiego, Józefa Dadaka, Romana Dawidowskiego, Jana Konstantego Dąbrowskiego, Dobiesława Witolda Doborzyńskiego, Kazimierza Dobrowolskiego, Tadeusza Wincentego Dobrowolskiego, Jerzego Drozdowskiego, Karola Dziewońskiego, Tadeusza Dziurzyńskiego, Stanisława Estreichera, Tadeusza Estreichera, Vilima Francica, Józefa Fudakowskiego, Tadeusza Garbowskiego, Marka Gatty-Kostyala, Antoniego Gawła, Stanisława Jana Gąsiorowskiego, Tadeusza Glemmę, Józefa Gołąba, Stanisława Gołąba, Franciszka Górskiego, Zygmunta Grodzińskiego, Jana Marię Gwiazdomorskiego, Lecha Wojciecha Hajdukiewicza, Seweryna Hammera, Józefa Hano, Jana Harajdę, Stefana Harasska, Franciszka Hendzela, Zdzisława Adama Heydela, Antoniego Marię Emiliana Hoborskiego, Józefa Hołdę, Henryka Ferdynanda Hoyera, Zdzisława Jachimeckiego, Juliusza Jakóbca, Stanisława Janika, Stanisława Jaskólskiego, Mieczysława Jeżewskiego, Józefa Kaczmarczyka, Juliana Kameckiego, Bohdana Kamieńskiego, Ludwika Kamykowskiego, Adama Mariana Kleczkowskiego, Stanisława Klimeckiego, Aleksandra Kocwę, Stefana Kołaczkowskiego, Stefana Saturnina Komornickiego, Władysława Konopczyńskiego, Stanisława Korbela, Kazimierza Telesfora Kostaneckiego, Józefa Karola Kostrzewskiego,Tadeusza Jana Kowalskiego, Jana Józefa Kozaka, Aleksandra Wacława Krupkowskiego, Tadeusza Albina Kruszyńskiego, Jana Władysława Krzemienieckiego, Adama Alojzego Krzyżanowskiego, Witolda Krzyżanowskiego, Stanisława Mariana Kutrzebę, Jerzego Władysława Lande, Tadeusza Lehr-Spławińskiego, Franciszka Leję, Kazimierza Lepszego, Stanisława Mariana Leszczyckiego, Bogusława Leśnodorskiego, Ksawerego Franciszka Lewkowicza, Anatola Listowskiego, Adama Juliana Ludkiewicza, Pawła Łozińskiego, Stanisława Łukasika, Józefa Majchera, Stanisława Majewicza, Kazimierza Wincentego Majewskiego, Stanisława Malagę, Mieczysława Małeckiego, Teodora Edwarda Józefa Marchlewskiego, Stanisława Wincentego Maziarskiego, Joachima Metallmanna, Antoniego Józefa Konstantego Meyera, Konstantego Michalskiego, Mariana Michalskiego, Sylwiusza Mikuckiego, Franciszka Mikulskiego, Józefa Stanisława Mikulskiego, Tadeusza Milewskiego, Jana Józefa Miodońskiego, Jana Moszewa, Zygmunta Karola Mysłakowskiego, Kazimierza Ignacego Nitscha, Józefa Nodzyńskiego, Jana Nowaka, Wiktora Rudolfa Ormickiego, Aleksandra Oszackiego, Włodzimierza Ottmana, Kazimierza Pazdro, Kazimierza Antoniego Piecha, Arkadiusza Henryka Piekarę, Czesława Piętkę, Stanisława Pigonia, Ludwika Mariana Piotrowicza, Kazimierza Józefa Piwarskiego, Romana Prawocheńskiego, Zdzisława Przybyłkiewicza, Ludwika Ręgorowicza, Jana Zygmunta Robla, Feliksa Rogozińskiego, Adama Mariana Konrada Różańskiego, Jana Salamuchę, Zygmunta Jana Sarnę, Izydora Sawickiego-Stellę, Stefana Schmidta, Władysława Aleksandra Semkowicza, Michała Mariana Siedleckiego, Ludwika Sieppela, Stanisława Skiminę, Stanisława Teofila Skowrona, Jerzego Józefa Gedeona Smoleńskiego, Jana Stanisławskiego, Zygmunta Starachowicza, Karola Starmacha, Wilhelma Alojzego Staronkę, Macieja Starzewskiego, Leona Samuela Sternbacha, Stanisława Stępnia, Bronisława Stępowskiego, Kazimierza Stołyhwo, Jana Studniarskiego, Janusza Wiktora Supniewskiego, Antoniego Swaryczewskiego, Stanisława Szczotkę, Władysława Szumowskiego, Tadeusza Szydłowskiego, Władysława Taklińskiego, Tadeusza Tempkę, Leona Tochowicza, Stanisława Antoniego Turskiego, Stanisława Urbańczyka, Leona Jana Wachholza, Franciszka Ksawerego Waltera, Tadeusza Ważewskiego, Władysława Wichra, Antoniego Wilka, Witolda Wilkosza, Edwarda Windakiewicza, Walentego Winida, Jana Zdzisława Włodka, Romana Józefa Wojtusiaka, Józefa Władysława Wolskiego, Władysława Woltera, Jana Wojciecha Zabłockiego, Feliksa Franciszka Zalewskiego, Longina Tadeusza Zawadzkiego, Adama Zechentera, Jana Zerndta, Iwana Ziłyńsky’ego, Fryderyka Zolla, Januarego Zubrzyckiego, Albina Żabińskiego. Tego samego dnia zwolniono ze względu na stan zdrowia profesorów Stanisława Ciechanowskiego (wg innego źródła zwolniono go dzień później 8 listopada 1939 r.) i Witolda Wilkosza (wg innych  źródeł 8 lub 9 listopada 1939 r.), a także germanistę Adama Mariana Kleczkowskiego. i członka Akademii Prawa Niemieckiego Fryderyka Zolla (wg niepotwierdzonych danych na osobistą interwencję generalnego gubernatora Hansa Franka) ,

Z koszar przy ul. Mazowieckiej w Krakowie zwolniono ze względu na stan zdrowia Stanisława Witalisa Ciechanowskiego. (Wg innych źródeł został zwolniony 8 lub 9 listopada 1939 r.) oraz Adama Mariana Kleczkowskiego  (Wg Jerzego S. został zwolniony 9 listopada 1939 r.)

Do Krakowa przedostał się z Budapesztu major Feliks Józef Ankerstein „Olgierd”, zastępca szefa Wydziału Specjalnego Oddziału II Sztabu Głównego, z instrukcjami dla prowadzenia dywersji w okupowanym kraju.