Z Małopolska w II Wojnie Światowej


ARLT Fritz.  
Miał stopień doktora[1] antropologii[2]. Był członkiem NSDAP[3], urzędnikiem Wydziału Ludności i Opieki Społecznej w rządzie Generalnego Gubernatorstwa[4]. W południe 8 listopada 1939 r.  przyjechał do koszar na ul. Mazowiecką i zaproponował Kazimierzowi Stołyhwie zwolnienie oraz współpracę z Niemcami. K. Stołyhwo odmówił, uzasadniając to tym, że nie może przyjąć zwolnienia, jeśli aresztowani razem z nim w czasie Sonderaktion Krakau koledzy mają pozostać uwięzieni. 7 grudnia 1939 r. prowadził konferencję na temat powołania instytucji opiekuńczej w Generalnym Gubernatorstwie[6]. Tego dnia rozmawiał z S. Łopatto (przed wojną był urzędnikiem Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej) oraz przedstawicielami Polskiego Czerwonego Krzyża - nakazał im przygotowanie projektu jednolitej organizacji opieki społecznej w Generalnym Gubernatorstwie[7]. Na specjalnie zwołanym na 13 kwietnia 1940 r. trzydniowym ogólnym zjeździe zaznajomił działaczy ukraińskich z niemieckim projektem Centralnego Komitetu Ukraińskiego[8]. 8 sierpnia 1940 r. był przedstawicielem Gubernatora Generalnego Hansa Franka na zjeździe delegatów Rady Głównej Opiekuńczej w Zakopanem[9].  
Archiwum Państwowe w Krakowie: PolKO 1, Sprawozdanie roczne RGO (40.04.01 - 41.03.31), s. 1; PolKO 26, Zjazd delegatów RGO w Zakopanem 40.08.08 – sprawozdanie, s. 1; Kroll Bogdan, Rada Główna Opiekuńcza, Warszawa 1985, s. 54; S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html<span /> [dostęp 19 czerwca 2020]; Torzecki Ryszard, Recenzje - Wołodymyr Kubijowicz „Ukrajinci w Heneralnij Huberniji 1939-1941”, „Dzieje Najnowsze” 1977 nr 2 s. 198; Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 23;[1] Torzecki Ryszard, Recenzje - Wołodymyr Kubijowicz „Ukrajinci w Heneralnij Huberniji 1939-1941”, „Dzieje Najnowsze” 1977 nr 2 s. 198;

[2] Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 23;

[3] Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 23;

[4] Torzecki Ryszard, Recenzje - Wołodymyr Kubijowicz „Ukrajinci w Heneralnij Huberniji 1939-1941”, „Dzieje Najnowsze” 1977 nr 2 s. 198;

[5] Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 23;

[6] Kroll Bogdan, Rada Główna Opiekuńcza, Warszawa 1985, s. 54;

[7] Archiwum Państwowe w Krakowie: PolKO 1, Sprawozdanie roczne RGO (40.04.01 - 41.03.31), s. 1;

[8] Torzecki Ryszard, Recenzje - Wołodymyr Kubijowicz „Ukrajinci w Heneralnij Huberniji 1939-1941”, „Dzieje Najnowsze” 1977 nr 2 s. 198;

[9] Archiwum Państwowe w Krakowie, PolKO 26, Zjazd delegatów RGO w Zakopanem 40.08.08 – sprawozdanie, s. 1;