Z Małopolska w II Wojnie Światowej

8 listopada 1939 r.

Gubernator Generalny Hans Frank rozpoczął oficjalnie urzędowanie na Wawelu.

W Krakowie odbyła się pod przewodnictwem wyższego dowódcy SS i policji w Generalnym Gubernatorstwie Friedricha Wilhelma Krügera narada wyższych dowódców SS i policji w okręgach: Gdańsk – Prusy zachodnie, Poznań, Prusy Wschodnie i Wrocław w sprawie wysiedleń z terenów należących Rzeszy. Dowódca Sipo i SD w Generalnym Gubernatorstwie, generał Bruno Streckenbach przedstawił plan przesiedlenia do końca lutego 1940 r. 350 000 Żydów i 650 000 Polaków.

Funkcjonariusze Sipo zastrzelili „w czasie ucieczki” na ulicy Retmańskiej w Krakowie Pinkusa Henbluma.

Aresztowany został dr Wincenty Bogdanowski, wiceprezydent Krakowa. Zwolniono go z więzienia w grudniu 1939 r.

Około godz. 11 dr Marian Ciećkiewicz, jako delegat Polskiego Czerwonego Krzyża przeprowadził inspekcję medyczną więźniów w koszarach przy ul. Mazowieckiej. Sporządził spisy profesorów honorowych i emerytowanych mających przeszło 70 lat oraz chorych.

Z koszar 20. pułku piechoty przy ulicy Mazowieckiej w Krakowie zwolniono ze względu na stan zdrowia aresztowanego 6 listopada 1939 r. w czasie "Sonderaktion Krakau" profesora Stanisława Ciechanowskiego (wg innego źródła zwolniono go dzień wcześniej 7 listopada 1939 r., a wg. Jerzego S. 9 listopada 1939 r.), Witolda Wilkosza (wg innych  źródeł 7 lub 9 listopada 1939 r.), oraz specjalistów chorób zakaźnych, docenta Józefa Karola Kostrzewskiego i Zdzisława Przybyłkiewicza (wg. Jerzego S. dwaj ostatni zostali zwolnieni 9 listopada 1939 r.)

Wg. Jana Gwiazdomorskiego zwolniono z koszar przy ul. Mazowieckiej Mikołaja Czyżewskiego. Wg. Jerzego S. nastąpiło to dzień później 9 listopada 1939 r.Wg. Tadeusza Wrońskiego przewieziono go do więzienia we Wrocławiu, został osadzony w KL Sachsenhausen, przeniesiono go do KL Dachau, skąd został zwolniony 8 lutego 1940r.

Wg. Jana Gwiazdomorskiego zwolniono z koszar przy ul. Mazowieckiej Iwana Feszczenko-Czopiwskiego. Wg. Jerzego S. nastąpiło to dzień później 9 listopada 1939 r.Wg.Tadeusza Wrońskiego przewieziono go do więzienia we Wrocławiu, został osadzony w KL Sachsenhausen, przeniesiono go do KL Dachau, skąd został zwolniony 8 lutego 1940r.

Wg. Jana Gwiazdomorskiego zwolniono z koszar przy ul. Mazowieckiej  Adama Zechentera. Wg. Jerzego S. nastąpiło to dzień później 9 listopada 1939 r.

Zwolniono z koszar przy ul. Mazowieckiej w Krakowie Iwana Ziłyńskiego. Wg. Jerzego S. nastąpiło to dzień później 9 listopada 1939 r.

W południe dr Fritz Arlt - kierownik Głównego Wydziału Ludności i Opieki Społecznej Urzędu Generalnego Gubernatora – przyjechał na Mazowiecką i zaproponował Kazimierzowi Stołyhwie zwolnienie oraz współpracę z Niemcami. K. Stołyhwo odmówił, uzasadniając to tym, że nie może przyjąć zwolnienia, jeśli aresztowani z nim koledzy mają pozostać uwięzieni.

Dowódca Sipo i SD w Generalnym Gubernatorstwie, generał Bruno Streckenbach nakazał swoim podwładnym przeprowadzenie masowych aresztowań wśród „reakcji i szlachty”.

W Krakowie rozpoczęto rejestrację żydowskich mieszkańców miasta. Zakończyła się ona 21 listopada 1939 r.