Z Małopolska w II Wojnie Światowej


BORGIEL Fryderyk.      
Był organistą w katedrze wawelskiej. 3 października 1939 r. został zarządcą Wawelu z ramienia władz niemieckich.