Z Małopolska w II Wojnie Światowej


CAPIGA Henryk.         
Urodzony 9 stycznia 1927 r. Syn Jana. Od października 1943 r. do stycznia 1945 r. należał do oddziału Gwardii Ludowej – Armii Ludowej im. Bartosza Głowackiego dowodzonego przez Tadeusza Grochala „Tadek Biały”. Używał pseudonimu„Leruk”. Od 1 marca 1945 r. służył w aparacie bezpieczeństwa. W 1968 r. był zastępcą Naczelnika Wydziału „B” Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie w stopniu majora.           
Odznaczony: Krzyżem Walecznych (20.6.1961), Złotym (13.7.1959) Srebrnym (31.7.1954) i Brązowym Krzyżem Zasługi (3.12.1947), Medalem Zwycięstwa i Wolności (9.5.1946), Krzyżem Partyzanckim (4.2.1948), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (4.1.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23.4.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965), Srebrną Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (6.10.1964). Wystąpiono w 1968 r. o Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;