Z Małopolska w II Wojnie Światowej


CEKIERA Antoni.           
Od stycznia 1944 r. do stycznia 1945 r. należał do Armii Ludowej. Od 15 lutego 1945 r. do 31 grudnia 1956 r. pracował w aparacie bezpieczeństwa. 1 lutego 1959 r. ponownie wstąpił do służby. W 1968 r. był zastępcą Naczelnika Wydziału S1 Służby Bezpieczeństwa Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w Krakowie w stopniu majora.           
Odznaczony: Złotym (29.6.1964) Srebrnym (31.7.1954) i dwukrotnie Brązowym Krzyżem Zasługi (30.4. i 17.9.1946), Medalem Zwycięstwa i Wolności (17.7.1961), Medalem 10-lecia Polski Ludowej (24.1.1955), resortowymi Medalami 10 Lat w Służbie Narodu (23.4.1955), 20 Lat w Służbie Narodu (7.7.1965), Odznaką Grunwaldzką (17.7.1961), Srebrną Odznaką Za Pracę Społeczną dla Miasta Krakowa (6.10.1964). Wystąpiono w 1968 r. o Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. 
IPN-Kr 0125/46 Wykazy funkcjonariuszy MO i SB którzy w latach 1943-1944 pełnili służbę w WP i bezpośrednio przeszli do pracy w aparacie oraz którzy wstąpili do służby w r. 1944;