Z Małopolska w II Wojnie Światowej

W styczniu 1944 r. w Małopolsce:

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31

Komendantem krakowskiego więzienia Montelupich mianowano przeniesionego z podobnego stanowiska we Lwowie Martiniego, odznaczał się on wyjątkowym okrucieństwem.

Franz Mader, tłumacz w podreferacie IV A 1 a krakowskiego gestapo został przedstawiony do odznaczenia.

Gubernator Generalny Hans Frank stwierdził na posiedzeniu NSDAP, że za jednego Niemca rozstrzeliwanych będzie 100 Polaków.

Przy ul. Prądnickiej w Krakowie założono obóz przejściowy dla wywożonych na roboty do Rzeszy. Komendantem mianowano Seiferta, a kierownikiem Hansa Bulla. Obóz funkcjonował do 17 stycznia 1945 r.

W Mogile założono obóz pracy dla Żydów liczący przeciętnie ok. 300 więźniów. Obóz funkcjonował do 16 stycznia 1945 r.

Z gmachu Starego Teatru zerwano tablicę pamiątkową ku czci Władysława Żeleńskiego.

W drugiej połowie miesiąca z Banku Emisyjnego wywieziono do Frankfurtu nad Menem srebrny bilon o wartości 4,5 miliona złotych. Miał on zostać przerobiony w zakładach zbrojeniowych.

Liczba młodych Polaków wcielonych do Baudienstu sięgnęła 45000. Przepracowali oni 28 milionów dniówek.

Komendant Obwodu Armii Krajowej Sanok kapitan Adam Jerzy Winogrodzki "Ordon" zmienił pseudonim na "Korwin".

Ksiądz Michał Pilipiec "Ski" został przeniesiony ze stanowiska kapelana Placówki Błażowa Armii Krajowej na stanowisko kapelana Podobwodu Rzeszów-Południe Armii Krajowej.

Z wywiadu krakowskiego Kedywu przeniesiono do oddziału partyzanckiego "Harnaś" Stefana Buciewicza "Kmita".

Wiesław Zapałowicz „Miś” przystąpił do redagowania harcerskiego dwutygodnika „Bims”.

W rzeszowskim zespole Akcji "N" rozpoczął działalność kolporter Czesław Czekalski "Jacek".

Wacław Ciszewski i Józef Kroczko "Juhas" zaczęli melinować się u E. Dormana w kolonii Celin Przesławski należącej do wsi Krępa.

Oddział Batalionów Chłopskich Mieczysława Cholewy "Juhas" oddział stoczył potyczkę z Niemcami w Owieczce. Wg części źródeł wydarzenie to miało miejsce rok później 17 stycznia 1945 r.

Przy ul. Kalwaryjskiej 25 w Krakowie odbyła sie odprawa aktywu kierowniczego Armii Ludowej i Polskiej Partii Robotniczej. Uczestniczyli w niej m.in. Stanisław Gębala "Kaleka" i Jan Trzaska "Gutek". Krakowski Okręg Polskiej Partii Robotniczej włączono do Okręgu Podhale tej partii.

Stanisław Ziaja „Domański”, sekretarz Komitetu Obwodowego Polskiej Partii Robotniczej w Krakowie od grudnia 1943 r., został aresztowany przez gestapo i wkrótce rozstrzelany na terenie KL Plaszow.

Jan Szwaja "Siekiera" został zadenuncjowany przez konfidentkę NN "Białą Julię" i zamordowany w jej mieszkaniu. Wg innych źródeł już 13 lub 27 grudnia 1943 r. został aresztowany i zamordowany pod Młodzawami.

Do Armii Ludowej wstąpił Antoni Cekiera.