Z Małopolska w II Wojnie Światowej


CZUCHRA Leopold.        
W drugiej połowie 1943 r. należał do OP-11 Józefa Czuchry[1]. Używał pseudonimu „Pokrzywka”. 26 stycznia 1943 r. brał udział w akcji na kasę firmy Karpaten-Öl w Krośnie w celu zdobycia pieniędzy na cele organizacyjne[2]. 22 maja 1943 r. uczestniczył w akcji na będący własnością Liegenschaftu majątek Bratkówka[3]. Pod koniec maja 1943 r. uczestniczył w zdobyciu na szosie na Widackiej Górze koło Żmigrodu „Opla” starosty krośnieńskiego Heinischena[4]. W maju 1943 r. należał do patrolu dywersyjnego krośnieńskiego Kedywu Armii Krajowej. Brał udział w likwidacji 13 maja 1943 r. w krośnieńskim szpitalu rannych konfidentów Gestapo: Anny Armatówy i Stanisława Bachty[5]. 17 sierpnia 1943 r. brał udział w akcji na placówkę Werkschutzu w kopalni w Równem[6]. W pierwszych dniach grudnia 1943 r. brał udział w akcji OP-11 pod Dziurdziem[7]. Wyróżnił się w walkach OP-23 pod Zagórzem i Tarnawą 4 sierpnia 1944 r[8].       
Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 143, 228, 230, 231, 233, 248, 256, 291;[1] Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s 143.

[2] Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s 228.

[3] Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 230.

[4] Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 231.

[5] Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 233.

[6] Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 248.

[7] Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 256.

[8] Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 291.