Z Małopolska w II Wojnie Światowej


FUDAKOWSKI Józef.       
Urodzony 23 lutego 1893 r. w Warszawie. W 1908 r. po raz pierwszy wyjechał w Tatry. Prowadził badania nad fauna tatrzańską. Od 1920 r. pracował, a potem był kustoszem Muzeum Fizjografii Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie. W 1924 r. obronił pracę doktorską. W 1934 r. habilitował się i uzyskał tytuł docenta zoologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadził badania nad ważkami. 6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie „Sonderaktion Krakau”[1]. Osadzono go w więzieniu Montelupich[2]. Został przeniesiony do koszar przy ul. Mazowieckiej w Krakowie[3]. Przewieziono go do więzienia we Wrocławiu[4].

Tam w celi nr 300 wygłosił wykład z przyrody.

Został osadzony w KL Sachsenhausen[5]. 8 lutego 1940 r. został zwolniony z obozu[6]. W 1960 r. został profesorem nadzwyczajnym.          
Zmarł 19 lutego 1969 r. w Krakowie, został pochowany na cmentarzu Rakowickim.   
Był żonaty z Zofią Madeyską.      
Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 267; S. Jerzy, Kto to przypomni Niemcom? http://web.archive.org/web/20110719042740/http://lists.ceti.pl/pipermail/wiec/20071011/011790.html [dostęp 19 czerwca 2020]; Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 272; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 402;[1] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[2] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[3] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[4] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[5] Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 402;

[6] Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 402;