Z Małopolska w II Wojnie Światowej

GEFT Nikołaj.         
Urodzony w 1911 r. w Odessie. W 1934 r. ukończył Odeski Instytut Transportu Wodnego. Był głównym inżynierem „Nieftiefłota” w Tuapse. W 1941 r. zgłosił się na ochotnika do Armii Czerwonej. Latem 1943 r. został zrzucony na niemieckie tyły w rejonie Odessy. W 1944 r. przerzucono go na niemieckie tyły w miechowskiem.          
24 sierpnia 1944 r. popełnił samobójstwo w okrążeniu w rejonie Dubia    
Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 204, 205;