Z Małopolska w II Wojnie Światowej


GONTARSKA Irena.

Urodzona 11 maja 1922 r. Byłą łączniczką Obwodu Kraków-Miasto Związku Walki Zbrojnej. Używała pseudonimu „Rena” i nazwiska Larska. Została aresztowana 10 lutego 1941 r. Była przesłuchiwana w lutym 1941 r. przez Egona Christiansena i Woznego przy ul. Pomorskiej 2. 12 lutego 1941 r. osadzono ją w więzieniu Montelupich. Pracowała w tamtejszej pralni. Przygotowywała i wydawała na wartowni posiłki dla strażników i przesłuchujących. Została zwolniona z więzienia. Powróciła do działalności konspiracyjnej. Po wojnie mieszkała w Warszawie.

Archiwum Muzeum Krakowa, Ankieta 104/R/82; Hein Wincenty, Jakubiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s. 110;