Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HARTMANN Kurt.
Urodzony w 1912 r. w Moskwie. Po rewolucji bolszewickiej 1917 r. powrócił do Niemiec. Był zastępcą komendanta Abwehry w Krakowie. Prowadził śledztwo w sprawie Jelizawiety Wołogodskiej. Został zwerbowany przez Jelizawietę Wołogodską do pracy w wywiadzie sowieckim. Umożliwił 26 września 1944 r. ucieczkę Jelizawity Wołogodskiej z ośrodka Abwehry. Proponował spotkanie Aleksiejowi Szapowałowowi pisząc na adres Ignacego Targowskiego. Zgłosił się na punkt kontaktowy u Ignacego Targowskiego. Spotkał się 12 stycznia 1945 r. w lesie z Aleksiejem Szapowałowem. Na spotkaniu w Krzeszowicach gratulował mu rozpoczęcia ofensywy. Przekazał informacje o planach zniszczenia Krakowa. W styczniu 1945 r. został ukryty w Sance i po przejściu frontu przekazany NKWD.         
Czerpak Stanisław, Hardt Zdzisław, Rozkaz - ocalić miasto, Warszawa 1966, s. 48; Prokopiuk Nikołaj, Z działalności radzieckich oddziałów rozpoznawczo-dywersyjnych na terenie Polski, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1970 nr 1 s. 183; Z lat wojny i okupacji 1939 – 1945, t.1, Warszawa 1968, s. 75; Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s. 320, 321, 323, 332;