Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SZAPOWAŁOW Aleksiej. 

Omyłkowo został zrzucony w rejonie Dąbrowa Górniczej. Przeszedł do Sosnowca, podając się za uciekającego ze wschodu nacjonalistę ukraińskiego Jana Zalewskiego. Pracował w „Osthütte”. Przez Katowice i Trzebinię został przerzucony do Krakowa, a później do Rybnej. Używał pseudonimów „Aleksiej”, „Burza”, „Michajłow”, „Sobinow”. W stopniu lejtnanta był dowódcą trzy osobowej grupy „Gołos” zrzuconej nocą 18 na 19 sierpnia 1944 r. Grupa współdziałała w okolicach Krakowa z oddziałem Armii Ludowej im. Ludwika Waryńskiego. Wykorzystywał zwerbowanego przez Jelizawietę Wołogodską hauptmana Abwehry Kurta Hartmanna do gromadzenia informacji wywiadowczych. Ukrywał się w Proszowicach u Józefa Prysaka "Muzykant". 12 stycznia 1945 r. spotkał się w Krzeszowicach z Kurtem Hartmannem. Wyposażony przez Kurta Hartmanna w dokumenty podjął pracę w placówce Abwehry w Rudawie pod Krakowem.        
Czerpak Stanisław, Hardt Zdzisław, Rozkaz - ocalić miasto, Warszawa 1966, s. 9; Hillebrandt Bogdan, Oddział partyzancki GL i AL im. Ludwika Waryńskiego w Krakowskiem, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1960 nr 2 s. 59; Paczyńska Irena, Radzieckie formacje partyzanckie w Polsce południowej, „Dzieje Najnowsze” 1973 nr 4 s. 168; W lasach Gościbii, Sułkowice 1983, s. 15; Z lat wojny i okupacji 1939 – 1945, t. 1, Warszawa 1968, s. 75; Zając Józef, Toczyły się boje, Warszawa 1965, s. 290, 294, 332;