Z Małopolska w II Wojnie Światowej

HENDZEL Franciszek.    
Urodzony 25 maja 1890 r. w Ropczycach. Był inżynierem hydrotechnikiem. Pracował  na stanowisku adiunkta Katedry Inżynierii Rolniczej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie „Sonderaktion Krakau”[1]. Osadzono go w więzieniu Montelupich[2]. Został przeniesiony do koszar przy ul. Mazowieckiej w Krakowie[3]. Przewieziono go do więzienia we Wrocławiu[4]. Został osadzony w KL Sachsenhausen[5]. 8 lutego 1940 r. został zwolniony z obozu[6]. Po wojnie był profesorem Wyższej Szkoly Rolniczej w Krakowie.      
Zmarł 26 czerwca 1965 r. w Krakowie.           
Bobrowski Bronisław, Prof.dr Franciszek Hendzel (1890-1965). “Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie” 1972 Historia Rolnictwa z.1 s. 89-92; Czerwiński Marian, Prof.dr inż.Franciszek Hendzel, “Gospodarka Wodna” 1965 nr 10 s. 384; Czerwiński Marian, Prof.dr inż.Franciszek Hendzel, “Wiadomości Melioracji Łąk” 1965 nr 3 s.82; Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 269; Kręt Helena, Franciszek Hendzel (1890-1965) [w:] Wyrok na UJ 6 listopada 1939, red.Leszek Hajdukiewicz, Kraków 1989, s. 250-251; Urbańczyk Stanisław, Uniwersytet za kolczastym drutem, Kraków 1969, s. 272; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 403;[1] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[2] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[3] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[4] Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 268;

[5] Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 402;

[6] Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 47, 402;