Z Małopolska w II Wojnie Światowej


JAGIEŁŁO Stanisław.

Należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego „Wyzwolenie”. Był komendantem Okręgu Kielce Batalionów Chłopskich. Używał pseudonimów „Granat” i „Szuwara”. 22 czerwca 1941 r. mianował Stanisława Szymachę „Jaskółka” komendantem Obwodu Miechów, a Jana Pszczołę „Wojnar” komendantem Obwodu Pińczów Batalionów Chłopskich. W maju 1943 r. razem z Janem Pszczołą „Wojnar” nawiązał kontakt z krakowskimi działaczami Polskiej Partii Robotniczej co stanowiło nawiązanie współpracy.

Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie, t.1, Warszawa 1985, s. 155; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie. O kształt społeczno-polityczny Polski, t.3, Warszawa 1986, s. 185;