Z Małopolska w II Wojnie Światowej

SZYMACHA Stanisław.

Urodzony 4 października 1909 r. w Glewie. Syn biednego chłopa. W 1930 r. ukończył gimnazjum w Krakowie. Należał do Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici”. W 1934 r. został powołany do służby wojskowej w Cieszynie. W stopniu kaprala podchorążego zdemobilizowano go z powodu gruźlicy płuc. Od 1937 r. był sekretarzem zarządu powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Miechowie. Od września 1939 r. działał w Placówce Proszowice Związku Walki Zbrojnej. Używał pseudonimów „Jaskółka”, „Sęk” i „Upór”. 22 czerwca 1941 r. rozkazem komendanta Okręgu Kielce Batalionów Chłopskich został mianowany komendantem Obwodu Miechów. Był pierwszym, i zarazem ostatnim, komendantem Obwodu Miechów Batalionów Chłopskich. Latem 1943 r. w Janowicach konferował z Norbertem Michtą. Po scaleniu Batalionów Chłopskich z Armią Krajową został zastępcą komendanta Obwodu Miechów. Podczas narady komendy Obwodu odbywającej się w jego domu został usunięty przez Wojciecha Jekiełka „Żmija” ze stanowiska (wg. Józefa Guzika na polecenie Narcyza Wiatra „Zawojna”)

Wyczerpany pracą zmarł 10 października 1944 r. z powodu gruźlicy płuc w Glewie. Został pochowany w Igołomii.

Odznaczony Krzyżem Walecznych i Krzyżem Partyzanckim. Pośmiertnie awansowany na stopień majora ludowego Wojska Polskiego.

Adamczyk Walenty, Ocena książki Józefa Guzika „Racławickie wyzwania", „Zeszyty Historyczne ZW ZBOWiD Kraków” 1988 nr 3 s. 51; Grzywacz-Świtalski Łukasz, Z walk na Podkarpaciu, Warszawa 1971, s. 48; Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945, Wawrzeńczyce 1983, s. 49; Michta Norbert, Wspomnienia znad Nidzicy, Warszawa 1970, s. 160, 162; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 67, 149;