Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JAKÓBIEC Czesława.       


Od lutego 1942 r. byłą łączniczką Armii Krajowej z „Patronatem”, w którym pracowała.  Używała pseudonimu „Orwid”. Od grudnia 1942 r. prowadziła tajną kartotekę więzienia Montelupich. Materiały przekazywała Zygmuntowi Kłopotowskiemu. Współpracowała w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość z Władysławem Skąpskim, który później w 1947 r. obciążał ją swoimi zeznaniami w Urzędzie Bezpieczeństwa Publicznego.
IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”, t. 2, k. 240, Protokół przesłuchania świadka Skompski Władysław, 1.IV.1947 r.; Hein Wincenty, Jakóbiec Czesława, Montelupich, Kraków 1985, s 352; Jankowski Stanisław Maria, Monte, Warszawa 1983, s. 42;