Z Małopolska w II Wojnie Światowej


JANCZAK Antoni.

Miał stopień porucznika ludowego Wojska Polskiego. Dowodził grupą desantową zrzuconą nocą 13 na 14 lipca 1944 r. w rejonie Podlesic. Używał pseudonimu „Antek”. Pod koniec lipca jego grupa spotkała się w lasach chroberskich z oddziałem Armii Ludowej Zygmunta Bieszczanina „Adam”. Wszedł w skład 1. Brygady Armii Ludowej Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego jako jej oficer operacyjny.

Kozieł Józef, Niektóre fakty i ludzie z tamtych lat, „W marszu 1939-1945” 1987 nr 11, s. 74; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 – 1945, Warszawa 1969, s. 214;