Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JANCZAK Wanda.

Przed wojną studiowała medycynę. Organizowała służbę sanitarną Okręgu Łódzkiego Batalionów Cłopskich. W maju 1942 r. po aresztowaniu męża została przeniesiona na Podkarpacie. Była kierowniczką powiatowego Ludowego Związku Kobiet w Gorlicach. Kierowała sanitariatem Ludowego Związku Kobiet w powiecie gorlickim. Używała pseudonimu „Pliszka”. Prowadziła szkolenia sanitarne. Pomagała lekarzowi Stanisławowi Jezierskiemu „Rutkowski”. Zorganizowała sanitariat Batalionów Chłopskich w nowosądeckiem. 25 października 1943 r. usuwała w Wilczyskach kulę Kazimierzowi Wątróbskiemu „Sęp” po ranieniu go w pachwinę w czasie akcji w Stróżnej. Leczyła Polikarpa Brażnikowa „Karp”.

Była zamężna.

Chrobaczyński Jacek, Tajne nauczanie na Podkarpaciu, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1982 nr 1 s. 183; Kapustka Eugeniusz, Ptaszek Bolesław, Partyzancka idzie wiara..., Warszawa 1972 s. 32, 138; Matusowa Barbara, Na partyzancki poszły bój, warszawa 1970, s. 141,162, 307, 430; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie, t. 1, Warszawa 1985, s. 164; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t. 2, Warszawa 1985, s. 255;