Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JEZIERSKI Stanisław.

Był lekarzem. Udzielał pomocy jeńcom sowieckim. Należał do Batalionów Chłopskich i Armii Krajowej w gorlickiem. Używał pseudonimów „Rutkowski” i „Szymek”. W maju 1943 r. ukrył w szpitalu ściganą przez Gestapo żonę Józefa Czuchr, Helenę. Współpracował z Wandą Janczak "Pliszka".

Dąbrowa-Kostka Stanisław, Ciężkie lato, „Kierunki” 1971 nr 11 s. 10; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t. 2, Warszawa 1985, s. 255;