Z Małopolska w II Wojnie Światowej

JEKIEŁEK Wojciech.

Urodzony 23 kwietnia 1905 r. w Osieku. Syn Macieja i Wiktorii z d. Klęczek. Ukończył dwuletnią Szkołę Administracyjno-Gospodarczą. Był przewodniczącym Koła Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Osieku. Wybrano go na stanowisko prezes Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Wiejskiej „Wici” w Białej. W latach 1938 - 1939 był sekretarzem Zarządu Powiatowego Stronnictwa Ludowego w Białej. Dwukrotnie aresztowano go za działalność polityczną. Był łącznie skazany na karę roku więzienia, którą częściowo odbył. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu plutonowego. Był komendantem Obwodu Straży Chłopskiej Biała. Używał pseudonimów „Bocian, „Wojtek”, „Żegota” i „Żmija”. 30 grudnia 1942 r. został postrzelony przy próbie aresztowania. Po wyleczeniu został przerzucony do Krakowa. Przeniesiono go na stanowisko oficera do zadań specjalnych Komendy Okręgu Kraków Batalionów Chłopskich. Współredagował i drukował pismo „Myśl i Czyn”. Współredagował „Wiadomości Kobiece”. W 1943 r. przenosił drukarnię z Woli Justowskiej na ul. Krakowską. W kwietniu 1943 r. inspekcjonował Obwód Bochnia. W maju 1943 r. odbył inspekcję Obwodu Myślenice. Przez dwa miesiące prowadził śledztwo w sprawie zabójstwa Kazimierza Wątróbskiego „Sęp”. Od czerwca 1943 r. był zastępcą szefa łączności Okręgu. Odpowiadał za łączność z Podokręgiem Śląskim Batalionów Chłopskich. Od 1943 r. był członkiem Komitetu Pomocy Więźniom Obozów Koncentracyjnych. Był łącznikiem pomiędzy strukturami konspiracyjnymi w Krakowie i na terenie KL Auschwitz. Zorganizował i następnie dowodził grupą przyobozową pomagającą więźniom KL Auschwitz. W 1945 r. został awansowany na stopień kapitana Batalionów Chłopskich. Awansowano go na stopień podpułkownika Batalionów Chłopskich. Po wojnie był wojewódzkim instruktorem organizacyjnym Polskiego Stronnictwa Ludowego. Kierował propagandą ruchu ludowego w Małopolsce. Mieszkał przy Bohaterów Stalingradu 82/5. Został skazany na 3 lata więzienia za przekazanie prezesowi PSL Stanisławowi Mikołajczykowi zdjęcia zamordowanego członka PSL Józefa Hachlicy. Stefan Rzeźnik, dopóki pozostawał we władzach Związku Bojowników o Wolność i Demokrację, bronił go przed niektórymi działaczami z byłej Armii Krajowej, którzy chcieli go usunąć z władz. Pozostawał w zainteresowaniu Grupy II Służby Bezpieczeństwa[1]. Dał Jerzemu Tabeau „Y” książkę z dedykacją[2].
Zmarł 15 stycznia 1989 r. w Krakowie. Został pochowany na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.     
Odznaczony Krzyżem Srebrnym Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych, Krzyżem Partyzanckim.                                             
Adoptował dziecko[3].                                  
IPN-Kr 010/10268 Grupowa sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Rzeźnik Stefan, Bomba Marian; IPN Kr 110/2177, Akta w sprawie przeciwko: Wojciech Jekiełek, imię ojca: Maciej, ur. 23-04-1905 r., oskarżonego o przekazanie prezesowi PSL Stanisławowi Mikołajczykowi zdjęcia zamordowanego członka PSL Józefa Hachlicy, prezesa koła PSL Kraków-Prokocim, które ukazało się w emigracyjnym dzienniku "Jutro

Polski", tj. o czyn z art. 87 kodeksu karnego Wojska Polskiego w zw. z art. 86 § 2 kkWP i z art. 22 dekretu z dn. 13 czerwca 1946 r.; Czerny Emil, Polska Walcząca, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1991 nr 3/4 s. 322; Jarowiecki Jerzy, Konspiracyjna prasa w Krakowie w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945, Kraków 1986, s. 143, 147; Jekiełek Wojciech, W pobliżu Oświęcimia, Warszawa 1963, s. 337, 346; Kłodziński Stanisław, Raport komórki więziennej Delegatury Rządu z 1944 roku o Pawiaku, Oświęcimiu, „Najnowsze Dzieje Polski” 1968 nr 12 s. 189; Madajczyk Czesław, Polityka III Rzeszy w okupowanej Polsce, t. 2, Warszawa 1970. S. 298; Matusowa Barbara, Na partyzancki poszły bój, Warszawa 1970, s. 127, 135; Nekrolog Wojciecha Jekiełka, „Dziennik Polski” 1989 nr 18 s. 5; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie, t.1, Warszawa 1985, s. 166; Z lat wojny i okupacji 1939 – 1945, t.1, Warszawa 1968, s. 167;[1] IPN Kr 010/10268 Grupowa sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Rzeźnik Stefan, Bomba Marian, t. 1, k. 200 Notatka służbowa z nawiązanego kontaktu z TW „Y”, 11 III 1964 r.;

[2] IPN Kr 010/10268 Grupowa sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Rzeźnik Stefan, Bomba Marian, t. 1, k. 200 Notatka służbowa z nawiązanego kontaktu z TW „Y”, 11 III 1964 r.;

[3] IPN Kr 010/10268 Grupowa sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Rzeźnik Stefan, Bomba Marian, t. 1, k. 202 Notatka służbowa z odbytego spotkania z TW „Y”, 25 IV 1964 r.;.