Z Małopolska w II Wojnie Światowej


KRZEMIENIECKI (wł. KUCIA) Jan Władysław.    
Urodzony 3 czerwca 1887 r. W Jadownikach Podgórnych powiat Brzesko. Syn Józefa i Kunegundy z d. Gajda. W 1906 r. ukończył gimnazjum w Tarnowie. Studiował w Seminarium Duchownym w Krakowie. W 1910 r. przyjął święcenia kapłańskie. Został wikariuszem i katechetą w Podgórzu. W 1912 r. przeniesiono go na stanowisko wikariusza w Kętach. W 193 r. został przeniesiony na stanowisko katechety w męskim Seminarium Nauczycielskim w Białej. W 1914 r. obronił doktorat z teologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1919 r. wyjechał do Rzymu. Studiował na Wydziale Prawa Uniwersytetu Gregoriańskiego. W 1921 r. otrzymał stopień doktora praw i odbył praktykę w Trybunale Roty Rzymskiej. Od 1921 r. pracował w Kurii Metropolitalnej w Krakowie jako notariusz i obrońca węzła małżeńskiego. Jednocześnie był asystentem na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1926 r. habilitował się i został zastępcą profesora Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1936 r. został profesorem nadzwyczajnym prawa kanonicznego. 6 listopada 1939 r. został aresztowany w czasie Sonderaktion Krakau. Osadzono go w koszarach przy ul. Mazowieckiej w Krakowie. Został wywieziony do więzienia we Wrocławiu. Przeniesiono go do KL Sachsenhausen. 8 lutego 1940 r. został zwolniony z obozu. Wrócił do Krakowa. Brał udział w tajnym nauczaniu. W latach 1940-1941 r. brał udział w egzaminach alumnów. Od 1942 r. prowadził wykłady prawa kanonicznego u salwatorianów na Zakrzówku. Od 1 sierpnia 1943 r. prowadził wykłady na tajnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1945 r. otrzymał nominacje na profesora zwyczajnego. Został dziekanem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednocześnie wykładał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i pracował w Kurii Metropolitalnej. Po likwidacji Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego został profesorem Seminarium Duchownego Śląskiego i Częstochowskiego z siedzibą w Krakowie. Otrzymał godność prałata.
Zmarł nagle 5 marca 1956 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Jadownikach Podgórnych.   
Alma Mater w podziemiu. Kartki z dziejów tajnego nauczania w Uniwersytecie Jagiellońskim 1941-1945, red. Maria Zaręba, Alfred Zaręba, Kraków 1964, s. 254, 273, 274, 276, 278; Gwiazdomorski Jan, Wspomnienia z Sachsenhausen, Kraków 1969, s. 270; Poznański Stanisław, Zaborowski Jan, Sonderaktion Krakau, Kraków 1964, s. 67; Przybyszewski Bolesław, Dzieje kościelne Krakowa..., „Rocznik Krakowski” 1948, s. 120; Relacje pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego o ich losach osobistych i dziejach uczelni w czasie II wojny światowej, Z prac Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Seria F, t. V, Kraków 2005, s. 14-18; Słownik polskich teologów katolickich1918-1981, red. Ludwika Grzebienia, Warszawa 1983, s. 234; Wroński Tadeusz, Kronika okupowanego Krakowa, Kraków 1974, s. 44-47, 404;