Z Małopolska w II Wojnie Światowej


MAŚLANKA Józef.

Urodzony około 1893 r. W czasie I wojnie światowej był żołnierzem Legionów Polskich. Działał w Polskiej Organizacji Wojskowej. Należał do Polskiego Stronnictwa Ludowego „Piast”, a później do Stronnictwa Ludowego. Organizował strajki chłopskie, za co był wielokrotnie więziony. Od połowy 1943 r. dowodził oddziałem partyzanckim Batalionów Chłopskich w Obwodzie Miechów. Używał pseudonimów „Dziadek” i „Górka”. W czerwcu 1944 r. jego oddział współdziałał z oddziałem Armii Ludowej Zygmunta Bieszczanina „Adam” w pińczowskiem. 10 czerwca 1944 r. jego oddział rozbił więzienie w Pińczowie uwalniając 400 ludzi. Wg innego źródła było to 11 czerwca 1944 r. 10 czerwca 1944 r. przeszedł do Armii Ludowej. Armia Krajowa potraktowała to jako dezercję, za co został skazany przez Sąd Specjalny na karę śmierci. W lipcu 1944 r. wszedł w skład prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Pińczowie. Od 22 lipca 1944 r. był członkiem kieleckiej Wojewódzkiej Rady Narodowej. Jego oddział 26 lipca 1944 r. rozbił posterunek niemieckiej żandarmerii w Kazimierzy Wielkiej. 28 lipca 1944 r. przyjmował w rejonie Grabiów lądowanie sowieckiej grupy desantowej „Walka”. Awansowano go na stopień pułkownika (Armii Ludowej? Ludowego Wojska Polskiego?). W sierpniu 1944 r. przeszedł na sowiecką stronę frontu na przyczółku baranowskim. 31 grudnia 1944 r. poparł projekt zawarcia układu polsko-sowieckiego. Organizował, a potem został jej przewodniczącym, kielecką Wojewódzką Radę Narodową. Po wojnie był wojewodą kieleckim, później ministrem administracji publicznej i posłem do Krajowej Rady Narodowej. Został posłem na Sejm Ustawodawczy. Był członkiem Naczelnego Komitetu Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Wybrano go do Rady Naczelnej Związku Bojowników o Wolność i Demokrację.

Zmarł 7 października 1968 r.

Odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Virtuti Militari V klasy, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Grunwaldu II klasy (3 stycznia 1945 r.), Krzyżem Partyzanckim.

Bieszczanin Zygmunt, 1 Partyzancka Brygada AL Ziemi Krakowskiej im. Bartosza Głowackiego, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1978 nr 4, s. 171, 173; Daszkiewicz Walenty, Narodziny układu Polska - Związek Radziecki, „Za Wolność i Lud” 1985 nr 16, s. 1; Garas Józef, Oddziały Gwardii i Armii Ludowej w Obwodzie Krakowskim. Rodowody, zarys organizacyjny, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1960 nr 4, s. 204, 215; Kronika, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1969 nr 1, s. 435; Maciążek Jan, Współdziałanie partyzantów polskich z wojskami radzieckimi w walce o zdobycie przyczółków, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1964 nr 1, s. 286; Mazur Aleksander, Z dziejów Orderu Krzyża Grunwaldu, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1985 nr 1/2, s. 305; Michta Norbert, Oddział partyzancki „Walka” płk. Kazina „Kalinowskiego”, „Wojskowy Przegląd Historyczny” 1986 nr 4, s. 87; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie, t. 1, Warszawa 1985, s. 185; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie. O kształt społeczno-polityczny Polski, t. 3, Warszawa 1986, s. 204; Sulewski Wojciech, Pod bokiem Generalnego Gubernatora, Warszawa 1965, s. 172; Ważniewski Władysław, Bój o Republikę Pińczowską 1944, Warszawa 1972, s. 17, 25; Ważniewski Władysław, Walki partyzanckie nad Nidą 1939 - 1945, Warszawa 1969, s. 178, 180;