Z Małopolska w II Wojnie Światowej

Mamak Józef (porównaj Piątek Stanisław).

Mieszkał przy ulicy Rzecznej 308 w Limanowej. Dowodził limanowskim oddziałem Gwardii Ludowej Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość. Używał pseudonimu „Kuba” lub „Kula” i „Pirat”. W lipcu 1944 r. przeszedł z oddziałem do rejonu Izdebnika. W czasie okupacji niemieckiej był żołnierzem batalionu Stanisława Długosza „Zamek” (wg niego był pupilkiem Jadwigi Rysiewicz „Zocha”). Stracił dwóch ludzi swego patrolu w zasadzce, gdy odprowadzał bydło do Myślenic. Brał udział w wyprawie do Zawoi, aby spacyfikować oddział „Żar”. Miał wykonać wyrok na „Żara”. W obecności Jana Rejmana wręczył w Skomielnej Białej Jadwidze Rysiewicz 7 pistoletów (6 Parabellum i 14 strzałową FN). Powołano go do ludowego Wojska Polskiego. W stopniu kaprala służył na granicy czeskiej. Wiosną 1945 r. zdezerterował z kołobrzeskiego pułku piechoty. Mieszkał w Krakowie przy ul. Szopena, gdzie aresztowano Jadwigę Rysiewicz. Po wojnie był karany. Mieszkał w Stroniu Śląskim, powiat Bystrzyca Kłodzka. W 1958 r. przyjechał do Krakowa z Antonim Pajdakiem na spotkanie z grupą działaczy PPS skupionych wokół Stefana Rzeźnika w mieszkaniu dr Jerzego Mariana Tabeau. We wrześniu 1959 r. spotkanie zostało powtórzone w tym samym gronie - opowiadał o nim działaczce Polskiej Partii Socjalistycznej Wolność Równość Niepodległość Józefie Bierowej określając je spotkaniem aktywu z Krakowa, Tarnowa, Rzeszowa, Jaworzna i Bochni.   
IPN Kr 010/10268 Grupowa sprawa ewidencyjno-obserwacyjna Rzeźnik Stefan, Bomba Marian; IPN Kr 075/32 WRN-PPS województwo krakowskie kryptonim „V-2”; IPN Kr 111/2761 Stanisław Długosz s. Józefa, zam. Kamienna Góra, b. Dowódca oddziału organizacji WRN w czasie okupacji, podejrzany o nielegalne przechowywanie broni w pow. Miechowskim (art. 4 $ 1 MKK); Oremus Franciszek, Wolność-Równość-Niepodległość. Polska Partia Socjalistyczna w konspiracji na Podbeskidziu i jej oddziały bojowe w latach 1939-1945; Wieliczka 2002, s. 9.