Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MIĘSO Zdzisław.

Mieszkał przy ul. Parkowej 10 w Krakowie. Handlował walutami. Był konfidentem gestapo. Bywał w kawiarni „Ziemiańska”, która stanowiła nieformalny punkt kontaktowy siatki konfidentów Maurycego Diamanda. Jego likwidację przygotowywał Józef Proficz „Duce”. W sierpniu 1943 r. został ranny w nieudanym zamachu przy ul. Parkowej nieopodal Parku Bednarskiego (uczestnikiem akcji byli m.in. Czesław Kantorowicz "Jasny", Karol Łysagórski „Ciemny”).

11 września 1943 r. został zlikwidowany.

Archiwum Muzeum Krakowa, Proficz Józef, Relacja 24/R/84, s. 49, 54, 56; Bratko Józef, Gestapowcy, Kraków 1985, s. 92; Dąbrowa-Kostka Stanisław, W okupowanym Krakowie, Warszawa 1972, s. 101;