Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MISZTAL Michał.

Syn Jana i Marii. Miał brata Jana „Biały” i siostrę Zofię „Kalina” – żołnierzy Armii Krajowej. Mieszkał w Sułkowicach. Był żołnierzem Armii Krajowej. Używał pseudonimu „Ryś”. W jego rodzinnym domu mieszkał (ukrywał się) porucznik Józef. Gargasz „Grot”. Był kucharzem 1. kompanii „Warszawa" Samodzielnego Batalionu Szturmowego „Suszarnia" 106. Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Guzik Józef, Działacze i partyzanci Ziemi Miechowskiej 1939-1945', Wawrzeńczyce 1983, s. 39; Piwowarski Stanisław, O samodzielnym partyzanckim batalionie "Suszarnia" 106 Dywizji Piechoty Armii Krajowej, Informator ŚZŻAK Inspektoratu Maria 1993 nr 15 s. 17;