Z Małopolska w II Wojnie Światowej

MOSKAL Piotr.

Współpracował z Pawłem Liberem. Prowadził punkt przerzutowy. Był kurierem. W grudniu 1939 r. został aresztowany przez Słowaków na granicy. Wykupiono go z więzienia. Brał udział w budowie schronu nad Fiedorówkami. Z Armii Krajowej przydzielono go do sowieckiego oddziału partyzanckiego Sawielija Leśnikowskiego „Leonid”. W składzie tego oddziału w sierpniu 1944 r. brał udział w wysadzeniu mostu pomiędzy Krępakiem i Lubawką.

Cyganik Henryk, Odcienie bieli, „Gazeta Krakowska” z dnia 19 grudnia 1986 s. 4;