Z Małopolska w II Wojnie Światowej

LEŚNIKOWSKI Sawielij.

Zorganizował po wschodniej stronie frontu na Wołyniu oddział im. W. Czapajewa. W lutym 1944 r. pod Dawidówką przeszedł front. Używał pseudonimów „Leonid” i „Leonidas”. Przez Przełęcz Łupkowską dotarł na Słowację. W czerwcu 1944 r. przeszedł w Beskidzie Niskim na polską stronę Karpat. Przeszedł w Beskid Sądecki. Działał w rejonie Krynicy i Piwnicznej. Przejął z oddziału Batalionów Chłopskich Zbigniewa Popowicza „Watra” pluton byłych jeńców sowieckich. Współdziałał z oddziałem Batalionów Chłopskich Mieczysława Cholewy „Juhas”. W sierpniu 1944 r. dowodził zniszczeniem transportu żywności na szosie w rejonie Myscowej. Jego oddział wysadził w sierpniu 1944 r. most w Lubowce.

Dolata Bolesław, Jurga Tadeusz, Walki zbrojne na ziemiach polskich. 1939 – 1945, Warszawa 1970, s. 270; Filar Alfons, U podnóża Tatr, Warszawa 1985, s. 140; Paczyńska Irena, Radzieckie formacje partyzanckie w Polsce południowej, „Dzieje Najnowsze” 1973 nr 4 s. 169; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, t.2, Warszawa 1985, s. 257; Przybysz Kazimierz, Wojtas Andrzej, Bataliony Chłopskie w walce z okupantem, O kształt społeczno-polityczny Polski, t. 3, Warszawa 1986, s. 213;